Polarogram

Podívejme se na princip celého zařízení - obrázek znázorňuje schéma polarografického přístroje.

Základem polarografie je elektrolýza. Po připojení zdroje stejnosměrného proudu bude elektrolytem procházet elektrický proud. Polarograf se skládá ze:

  • zdroje stejnosměrného napětí,
  • potenciometru,
  • elektrolytické nádoby s elektrodami,
  • mikroampérmetru.

 

Jezdcem potenciometru můžeme zvyšovat napětí
na elektrodách. Katodou je rtuť pravidelně odkapávající ze skleněné kapiláry do nádobky a anodou vrstva rtuti
na dně nádobky. Katoda se nazývá kapková elektroda a používá se proto, aby se povrch elektrody neznečišťoval usazujícími se kationty. Nádobku naplníme elektrolytem, který bude obsahovat např. chlorid zinečnatý ZnCl2. Jezdcem potenciometru budeme zvyšovat napětí a současně sledovat proud obvodem.

Zpočátku proud narůstá rovnoměrně, ale pak při tzv. rozkladném napětí se začne prudce zvyšovat, až se ustálí na konečné hodnotě a dále se již nezvyšuje. To je dáno tím, že ionty se k elektrodám nestačí rychleji pohybovat.