Josef Ressel (29. 6. 1793 – 9. /10. 10. 1857)

Josef Ressel

(29. 6. 1793 – 9. /10. 10. 1857)

Josef Ressel se narodil v Chrudimi, otec byl Němec a matka Češka. Po absolvování gymnázia v Linci studoval na dělostřelecké škole v Českých Budějovicích a na vídeňské univerzitě. Na lesnickou akademii v Mariabrunnu u Vídně se dostal a stipendium získal na přímluvu krajana Jelínka, osobního sluhy císaře Františka I. Ten mu stejnou službu poskytl ještě jednou, při získání místa lesního adjunkta v Kraňsku. Jako podlesní působil v Lublani, v Terstu se stal lesním. Později, po skončení pokusů se šroubem, vstoupil do služeb rakouského válečného loďstva.

V době Resslova pobytu v Terstu provozoval Angličan Morgan mezi Terstem a Benátkami lodní dopravu kolesovým parníkem, jenž se však nehodil na rozbouřené moře. V letech 1825 – 1827 proto konal J. Ressel pokusy s lodním šroubem umístěným před lodí. Po mnohých zkouškách jej přemístil na jedině správné místo, tj. na záď lodi, mezi vaz a kormidlo.

V roce 1827 mu bylo uděleno dvouleté privilegium na lodní šroub. S terstským obchodníkem Fontanou uzavřel smlouvu o provozování parníkové dopravy. Po nesnázích s úřady dostal konečně povolení s tím, že loď i parní stroj budou vyrobeny v Rakousku. Dvoustěžňová loď se jmenovala Civetta (sova), ale její dokončení se vleklo, jelikož parní stroj ze Štýrska ani po půl roce nedošel. Ressel proto odjel do Paříže objednat jiný stroj. Přestože zde J. Ressel s úspěchem předvedl svůj šroub, odjel s nepořízenou a žádné dohody nedosáhl. Aby se vůbec mohl vrátit, musel prodat jiný svůj vynález na vyluhování barev. Pařížští obchodníci si později sami dali šroub patentovat.Parní stroj dodaný ze Štýrska byl nedokonalý, a tak se při zkušební plavbě v roce 1829 porouchal. Opakování pokusu policie zakázala a Fontana zrušil smlouvu. Je však nesporné, že se J. Resslovi podařilo vyřešit princip pohonu lodi šroubem i polohu šroubu a kormidla pro jednovrtulový pohon.