Seznam použitých zdrojů:

 

KVÍTEK, M. Průkopníci vědy a techniky v Českých zemích. Havlíčkův Brod: Fragment, 1994. 1. vyd. ISBN 80-85768-30-5.       

ŠTOLL, I. Objevitelé přírodních zákonů. Praha: Fragment, 1997. 1. vyd. ISBN 80-7200-136-1.

 

Jaroslav Heyrovský a polarografie [cit. 15-12-2012]. Dostupné z: <https://www.rozhlas.cz/planetarium /historie/_zprava/654207>.

Kaplan [cit. 28-4-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kaplan>.

Kaplanova turbína [cit. 27-2-2013]. Dostupné z: <https://amapro.cz/datove_zdroje/knihy/fyzika_ 8/fyzika8_33.php>.

Kontaktní čočka [cit. 9-2-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontaktn%C3%AD_ %C4%8Do%C4%8Dka>.

Křižík František [cit. 23-2-2013]. Dostupné z: < http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key =476>.

Polarografie a polarograf [cit. 22-12-2012]. Dostupné z: <https://coptel.coptkm.cz/>.

Silon [cit. 12-1-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Silon>.

Obrázek Václav Prokop Diviš [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://vlast.cz/bleskosvod/>.

Obrázek Josef Božek [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://www.radio.cz/es/rubrica/personalidades/josef-bozek-inventor-de-la-era-del-vapor>.

Obrázek Josef Ressel [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel>.

Obrázek Viktor Kaplan [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://www.ebrno.info/obrazky/Brno/Dr-Ing-Viktor-Kaplan/3566/>.

Obrázek František Křižík [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://czechfolks.com/plus/2010/06/11/barbara-semenov-kouzla-frantiska-krizika/>.

Obrázek Otto Wichterle [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://www.chytrazena.cz/otto-wichterle-vynalezce-kontaktnich-cocek-703.html>.

Obrázek Jan Marek Marci [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Marcus_Marci>.

Obrázek Emil Kolben [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Kolben>.

Obrázek Oblouková lampa [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://vlast.cz/obloukova-lampa-prvni-ceska-elektrarna-elektricka-tramvaj-svetelna-fontana/>.

Obrázek Silon [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://www.sittech.cz/silon_tyce.htm>.

Obrázek Kontaktní čočka [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontaktn%C3%AD_%C4%8Do%C4%8Dka>.

Obrázek Bleskosvod [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=24>.

Obrázek Lodní šroub [cit. 15-5-2013]. Dostupné z: <https://www.omicron-marine.cz/lodni-srouby.html>.

Obrázek Leydenská láhev  [cit. 18-5-2013]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leid-flasch.gif>.

Leydenská láhev[cit. 18-5-2013]. Dostupné z: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Leydensk%C3%A1_l%C3%A1hev>.