Emil Kolben (1. 11. 1862 – 3. 7. 1943)

Emil Kolben

(1. 11. 1862 – 3. 7. 1943)

Emil Kolben byl vynikající teoretik a oborník v silnoproudé elektrotechnice. Byl židovského původu a jeho jméno mělo být v Čechách navždy zapomenuto. Po studiích reálky a německé techniky v Praze mu Gerstnerovo stipendium umožnilo poznat Evropu a USA. V New Yorku se seznámil s Nikolou Teslou a nastoupil u firmy Edison Machine Co. Během jednoho roku se E. Kolben stal šéfinženýrem a vedl technické kanceláře a laboratoře. Elektrické přístroje stavěné jen na základě zkušeností teoreticky propočítával a rekonstruoval. Pod jeho vedením vznikla řada předepsaných typů dvoupólových motorů, čímž si Kolben získal respekt u odborné veřejnosti. Už jako známý odborník nastoupil v Evropě u švýcarské firmy Oerlikon a v roce 1896 se vrátil do Prahy. S K. Bonodym založil továrnu na výrobu elektrických strojů a přístrojů. Prvním jejich výrobkem byl třífázový alternátor 60kW. Na rozdíl od Křižíka byl Kolben předvídavější a tak prosazoval zavádění střídavého proudu oproti stejnosměrnému. V roce 1898 se firma přejmenovala na Elektrotechnickou a. s., dříve Kolben a spol. v Praze. Pro pražskou obec vyrobila v roce 1898 pět časově sladěných zařízení k napájení tramvají. Následovala fúze s Českomoravskou strojírnou a tím vytvořená Českomoravská – Kolben, a. s. se v roce 1927 sloučila s továrnou A. s., dříve Breitfield – Daněk a spol. Vznikla tak ČKD, v níž zastával Kolben funkci vrchního ředitele a místopředsedy správní rady. Za 2. světové války byl téměř osmdesátiletý Kolben zatčen gestapem a převezen do Terezína, kde zemřel.