Kaplanova turbína

Kaplanova turbína má oběžné a rozváděcí kolo. Oběžné kolo má tvar vrtule. Lopatky oběžného i rozváděcího kola se dají nastavovat, aby bylo možno hospodárně využít turbínu při různém vodním stavu. Kaplanova turbína patří dnes k předním výrobkům našeho vyspělého socialistického strojírenství
a je známa po celém světě.