Bleskosvod

 

Bleskosvod se skládal ze dvou vodorovných železných tyčí sestavených do kříže, usazeného na svislé ose. Každé rameno křížila další tyč. Ramena i tyče končily krabičkami, třináctá krabička byla umístěna na svislé ose. V krabičkách byly železné piliny a tři řady otvorů s hřebíky dotýkající se dna. Bleskosvod měl navíc tři plechová křídla pro určování směru větru. Celá konstrukce byla upevněna k zemi hluboko zakotvenými železnými řetězy