Oblouková lampa

 

Oblouková lampa je silný elektrický světelný zdroj, v němž je světlo vyzařováno elektrickým obloukem hořícím mezi dvěma elektrodami.Oblouková lampa má uhlíky proti sobě skloněné, místo rovnoběžně postavených uhlíků vedle sebe.Sklápění uhlíků k sobě a udržování stejné vzdálenosti mezi jejich konci vyřešil dvojitým vinutím magnetické cívky dráty různých průměrů, což je tzv. diferenciální princip. Princip diferenciálního řízení spočívá ve změnách proudu v jednotlivých cívkách v důsledku změny vzdálenosti uhlíků (a tím i změny odporu mezi nimi). Vzrostla–li příliš vzdálenost uhlíků, změnil se proud v obou cívkách tak, že druhá cívka vytvářela silnější magnetické pole a vtahovala jádro, čímž se vzdálenost uhlíků zmenšila. V případě dotyku uhlíků naopak vzrostl proud procházející první cívkou a ta vtáhla jádro natolik, až se vytvořila potřebná mezera mezi uhlíky. Křižík na obloukovce zdokonalil tvar železného jádra na dvojkužel, takže lampa svítila klidným světlem plných 12 hodin (tj. 12krát déle než ostatní lampy). Dala se tak prakticky použít k osvětlování.